50203 - Το σχήμα του ακατανόητου

Ν. Λυγερός

Με την πάροδο του χρόνου
προσέξαμε ότι υπήρχε
ένα νοητικό σχήμα
που ερχόταν
ξανά και ξανά,
αυτό ήταν το σχήμα
του ακατανόητου.
Ήταν μια ειδική προσέγγιση
που τελικά είχε μέσα της
περισσότερο αγάπη,
ακόμα κι αν η υπέρβαση
ήταν απαραίτητη.
Ήθελε όμως και πίστη.
Τα στοιχεία που είχαμε
φαίνονταν στη αρχή δυσνόητα
και μάλιστα μερικές φορές
και ακατανόητα,
αλλά αυτό ήταν μόνο το πρώτο στάδιο
το δεύτερο ήταν η δική μας ερώτηση
και το τρίτο η εξήγηση
που λειτουργούσε
ως αποκάλυψη.