50204 - Ενάντια στη σκλαβιά

Ν. Λυγερός

Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει
ότι ο αγώνας της Ανθρωπότητας
ενάντια στη σκλαβιά,
ήταν ο αγώνας της ενάντια στη βαρβαρότητα
που καταγράφεται από την αρχή της γραφής.
Δηλαδή η βιβλιοθήκη
μάς έδειχνε ένα σχήμα
που ήταν αρχικά ακατανόητο
αλλά δεν έπρεπε
να κοιτάζουμε μόνο τη γραφή την αρχαϊκή,
μα τι έλεγε
και γιατί μιλούσε για τη σκλαβοσύνη.
Μόνο που μετά καταλάβαμε
ότι δεν ήταν τυχαίο που μάς είχε μιλήσει
και για το δάκρυ.
Η γέννηση της σκλαβιάς μάς έκανε να δακρύσουμε.

Αυτό έπρεπε να καταλάβουμε για την Ανθρωπότητα
και η Διδασκαλία μάς επέτρεψε
να το δούμε στη βιβλιοθήκη
χάρη στο διαδικτυακό χρονικό ταξίδι.