50206 - Νοητικά άλματα

Ν. Λυγερός

Όσο παράξενο κι αν φαινόταν
κάναμε νοητικά άλματα
σε μια βιβλιοθήκη.
Κανείς δεν μάς είχε προετοιμάσει
ή τουλάχιστον αυτό πιστεύαμε.
Δεν το είχαμε προσέξει
αλλά το θεατρικό
μάς είχε βοηθήσει πολύ,
αφού ήταν και αυτό
ένα διαδικτυακό χρονικό ταξίδι
στον Δέκατο τέταρτο αιώνα.
Δεν είχαμε συνδυάσει όμως τα πάντα,
ενώ υπήρχαν στοιχεία
που θύμιζαν και τον Σωτήρη
και τον Ιππότη χωρίς πανοπλία.
Αυτό βλέπαμε σιγά σιγά
αλλά πάντα
με τον ρυθμό
της βραδύτητας
γιατί κάθε γνώση
ήθελε και μια επεξεργασία
όπου η ταχύτητα
δεν είχε νόημα.