50208 - Η μικρή Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Ο συνδυασμός του λόγου με τη γραφή δεν ήταν αυτονόητος.
Υπήρχαν παραδόσεις του γραπτού και του προφορικού λόγου
όπου η καθεμιά θεωρεί ότι έχει την αλήθεια,
τουλάχιστον όσον αφορά στη μεθοδολογία.
Κάθε παράδοση θέλει τη συνέχειά της.
Το ίδιο θέλουν και οι ποταμοί.
Βέβαια καταλήγουν όλοι στη θάλασσα.
Το πρόβλημα είναι πιο δύσκολο
με τους ποταμούς και τους παραπόταμους.
Και αυτό εμφανίζεται στο σημείο διασταύρωσης.
Ακόμα και για τους ποταμούς
δεν βοηθάει η ταχύτητα της ροής.
Και εδώ υπάρχει το θέμα της παράδοσης.
Η μικρή Ανθρωπότητα
έπρεπε να λύσει αυτό το πρόβλημα.
Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργούσε και η μουσική…
Σκεφτήκαμε ότι ήταν σημαντικό
για την καινοτομία
και αυτό τη διαχώρισε από τον ριζοσπαστισμό.
Η καινοτομία δεν ήθελε να σπάσει
καμιά παράδοση της Ανθρωπότητας
αντιθέτως ήθελε τη συνέχειά τους.