50224 - Η έννοια της συνέχειας

Ν. Λυγερός

Με το Πάσχα ήταν δύσκολο
να μη σκεφτούμε την έννοια της συνέχειας
ειδικά τώρα που ήμασταν
στην κρυφή βιβλιοθήκη,
διότι βλέπαμε επί του πρακτέου
πώς λειτουργεί η πολυκυκλικότητα.
Στην ιστορία χρειάστηκαν οι δυναστείες
για να φανεί αυτή η έννοια.
Και οι τριάντα δυναστείες της Αρχαίας Αιγύπτου
ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Βοηθούσαν να αντιληφθούν οι άνθρωποι
μια διαδικασία που ξεπερνούσε
κατά πολύ την ίδια τους την ύπαρξη.
Η έννοια της δυναστείας
είναι απόλυτα κατανοητή
μέσω της Χρονοστρατηγικής.
Αυτό το βλέπαμε μέσω της βιβλιοθήκης
και χαιρόμασταν που είχαμε
αυτή τη δυνατότητα
και μέσα στο Πάσχα.