50225 - Βαθιά στοιχεία

Ν. Λυγερός

Τα βαθιά στοιχεία υπήρχαν βέβαια
και στον χώρο της Διδασκαλίας.
Όλοι ξέραμε το περίφημο παράδειγμα
των Σωκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη
και του Μέγα Αλέξανδρου.
Αλλά ανακαλύψαμε μέσα στη βιβλιοθήκη
ότι και εδώ υπήρχαν διακλαδώσεις.
Διότι από τον Πλάτωνα
και τον Αριστοτέλη
λόγω της Σχολής του Πλούταρχου,
υπήρξε η συνέχεια
με τους Σχολάρχους
αλλά και τους Διάδοχους.
Βρήκαμε όμως στη βιβλιοθήκη
και μια άλλη συνέχεια του Αριστοτέλη
με τον Αλ-Φαράμπι (872-950)
και τον Αβικέννα (980-1037)
που θεωρήθηκαν
τρεις Δάσκαλοι.