50226 - Το πρόβλημα της σκυτάλης

Ν. Λυγερός

Με τη βιβλιοθήκη μάς έγινε αντιληπτό
το πρόβλημα της σκυτάλης.
Μπορεί να υπήρχε η έννοια
αλλά σπάνια βλέπαμε τον κίνδυνο.
Ενώ είναι κατανοητό ότι όλα μπορούν
να χαθούν αν πέσει.
Ήταν λοιπόν ένα θεμελιακό πρόβλημα
για τη Διδασκαλία όπου δεν υπήρχε
απαραίτητα κάποιος να πάρει τη συνέχεια.
Ήταν η διαφορά μεταξύ
της ουσίας και της εξουσίας.
Έτσι η δυναστεία προσπαθούσε
με τον δικό της τρόπο
να αποφύγει τα κενά.
Γιατί ήθελε να είναι σίγουρη
για το μέλλον…
Ένα από τα πιο όμορφα παραδείγματα
εντός του Βυζαντίου
ήταν η Μακεδονική Δυναστεία.
Και γι’ αυτό μελετήσαμε τη συνέχειά της
που άγγιξε τις δύο χρονοστρατηγικές μονάδες.