50227 - Η Μακεδονική Δυναστεία. (Dessin)

Ν. Λυγερός