50232 - Οι πέτρες των αιώνων

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία της χιλιετίας
είχε αναδείξει το φαινόμενο
της αναδραστικής επιρροής.
Ενώ είχαμε την εντύπωση
ότι όλα προχωρούσαν προς την ίδια κατεύθυνση
αλλά γρήγορα συνειδητοποιήσαμε
μέσω Χρονοστρατηγικής
ότι ήταν μια απλοϊκή σκέψη.
Αλλαγή φάσης.
Το εμπόδιο επηρεάζει την πορεία.
Αυτό δεν ήταν δύσκολο.
Αλλά τι γινόταν όταν το εμπόδιο
ήταν χρονικό;
Αυτό μας απασχολούσε
στον πιο υψηλό βαθμό.
Άλλωστε όσο παράξενο
κι αν φαινόταν
ο Δέκατος αιώνας
άρχιζε πριν τη χιλιετία.
Το εμπόδιο ήταν τελικά δημιουργικό
και λειτουργούσε καταλυτικά.