50240 - Δύο όψεις του ίδιου προβλήματος. (Dessin)

Ν. Λυγερός