50243 - Μη κλασική προσέγγιση

Ν. Λυγερός

Καμία κλασική προσέγγιση
δεν έλυνε τα προβλήματα
που δημιουργούσε η βιβλιοθήκη.
Μετά καταλάβαμε
ότι χρησιμοποιούσε
άλλες τεχνικές διδασκαλίας,
πιο καινοτόμες
από την απλή μαιευτική
και το νοητικό σχήμα
του ακατανόητου.
Είχε καταλάβει
ότι αντέχουμε
και το αξιοποιούσε
για να μάθουμε
ακόμα περισσότερα,
χάρη στις χρονικές γέφυρες
που δημιουργούσαν
ένα ολόκληρο νοητικό δίκτυο
που άγγιζε την ίδια
την Ανθρωπότητα.