50248 - Ο αρχικός συντονισμός

Ν. Λυγερός

Στην αρχή
το πρόβλημά μας ήταν
εκείνο του συντονισμού,
δηλαδή να κάνουμε κινήσεις
που οδηγούσαν σε πράξεις.
Ήμασταν περισσότεροι
απ’ ότι πιστεύαμε
γιατί ήρθαν και άλλοι
από άλλα δωμάτια της βιβλιοθήκης.
Κάναμε μερικές προσπάθειες
για να δούμε πώς λειτουργούσαμε μαζί,
στο πλαίσιο του Στρατηγικού Brainstorming.
Οι πρώτες γραμμές, οι πρώτοι κύκλοι
και οι πρώτοι δίσκοι
μάς έφεραν σ’ επαφή
οι μεν με τους δε.
Τα τετράγωνα μάς επέτρεψαν
να δεθούμε νοητικά
και μάς προετοίμασαν
για να μπούμε
πολυκυκλικά στον κύκλο
της βιβλιοθήκης.