50250 - Η πολύτιμη σκακιέρα

Ν. Λυγερός

Ενώ είχαμε αρχικά την τάση
να δίνουμε σημασία στις βασίλισσες
μέσω της βιβλιοθήκης
συνειδητοποιήσαμε πόσο πολύτιμη
είναι η σκακιέρα για την επίλυση
των πολύπλοκων προβλημάτων.
Αυτά είχαν δεδομένα,
διαφορετικές σχέσεις μεταξύ τους
και βέβαια θεμελιακά στοιχεία.
Ακόμα και την σκακιέρα
ανάλογα με τα μεγέθη της
την είδαμε πιο οργανικά
αφού καταφέραμε να εντοπίσουμε
όχι μόνο το ανάλογο από το μαγικό τετράγωνο
αλλά αναδείξαμε και τον γράφο
που αποτελούσε το συνεκτικό στοιχείο
των υποσκακιέρων
που δημιουργήσαμε
με τη διάσπαση της αρχικής σκακιέρας
για να φανεί η δυναμική
του στατικού.