50252 - Βιωματικό πείραμα

Ν. Λυγερός

Με τους κύκλους και τα βέλη
είδαμε ένα βιωματικό πείραμα
που άλλαξε τον τρόπο σκέψης.
Η βιβλιοθήκη λειτουργούσε
σαν ένα χρονοστρατηγιστή
που συντόνιζε μια ομαδική συνεργασία
για να εφαρμοστεί τεχνικά
η επίλυση του προβλήματος.
Αυτό επέτρεπε τον διαχωρισμό
και τη στρατηγική επιλογή
των πολύτιμων στοιχείων.
Με αυτήν την ακολουθία
ακούγαμε νότες μίας μουσικής
ακόμα και μέσα στον θόρυβο.
Απλές συμβουλές
και πιστές εκτελέσεις
δημιουργούσαν όχι μόνο
ένα επιφαινόμενο
αλλά μια ενισχυμένη τεχνική
υπέρβασης.