50253 - Μεταξύ ζωής και θανάτου

Ν. Λυγερός

Ενώ δεν βλέπαμε τον στόχο
του στρατηγικού brainstorming
όταν καταλήξαμε
στην επίλυση ενός προβλήματος
μεταξύ ζωής και θανάτου,
η συνείδηση μάς οδήγησε
με τον πιο φυσιολογικό τρόπο
στο πώς να βοηθήσουμε
την Ανθρωπότητα
όχι μόνο στον δικό μας αιώνα
αλλά πώς μπορούμε
να αναλύσουμε ένα πρόβλημα
που ανήκει
στο βαθύ παρελθόν.
Και τότε γέμισε ο εγκέφαλός μας
με μια συνειδητοποιημένη συγκίνηση
γιατί καταλάβαμε
ότι ήμασταν έτοιμοι
να βοηθήσουμε τη βοήθεια.
Αυτό μλας έλεγε η βιβλιοθήκη
που είχε μεγαλώσει τον κόσμο μας
ενώ ήμασταν σε φάση πανδημίας
στον XXI αιώνα.