50259 - Δεν ήταν καλοκαίρι

Ν. Λυγερός

Αυτό έμοιαζε με αίνιγμα.
Τα αρχικά δεδομένα ήταν λανθασμένα…
Αλλά χρειάστηκαν αιώνες
για να το ανακαλύψουμε.
Δίπλα από σπόρους χαρουπιάς
υπήρχε ένα σωληνάκι με χρυσό.
Δεν ήταν μια αναφορά στον χρυσό της Κύπρου.
Είχε μεγαλύτερο βάθος.
Στην εποχή που πίστευαν
ότι οι σπόροι της χαρουπιάς
είχαν πάντα το ίδιο μέγεθος
οι χρυσοχόοι της Βενετίας τους είχαν χρησιμοποιήσει
ως σύστημα μέτρησης.
Έτσι το καράτι που έχουμε
στις πολύτιμες πέτρες
προερχόταν ετυμολογικά
από την κερατιά,
την άλλη ονομασία της χαρουπιάς.
Αυτό το σχήμα ήταν μια ένδειξη
για την επίλυση του επόμενου αινίγματος
που θα οδηγούσε στη διόρθωση
της λανθασμένης ημερομηνίας.