50268 - Πώς μπορείς να σώσεις

Ν. Λυγερός

Πώς μπορείς να σώσεις
ανθρώπους που είναι ήδη νεκροί;
Αυτό ήταν το ερώτημα
που έπρεπε να λύσουμε.
Αυτό ήθελε να σκεφτούμε
η ηθική του βιβλίου,
η βιβλιοθήκη.
Η μνήμη ήταν πιο σημαντική
απ’ ό,τι πιστεύαμε.
Η βιβλιοθήκη ερευνούσε
το παρελθόν πριν από τη γέννησή μας
για την ανάδειξη
των σημείων που η λήθη
είχε σκεπάσει
τη μνημοσύνη.
Άρα αναζητούσαμε κάτι ακόμα πιο βαθύ
χάρη στην Χρονοστρατηγική.