50272 - Οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς

Ν. Λυγερός

Οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς
δεν ήταν τίποτα παραπάνω
από εργαλεία της βαρβαρότητας.
Δεν ήταν περιορισμένοι
μόνο σε μια περίοδο.
Ο φανατισμός και ο δογματισμός
των ατόμων με αγκυλώσεις και εμμονές,
παρέμεναν εχθροί της Ανθρωπότητας.
Ήταν ξεκάθαρο στο πλαίσιο της πανδημίας
και στη βιβλιοθήκη
είχαμε μάθει ότι δεν ήταν η πρώτη φορά.
Η άρνηση της αγάπης
ήταν μία πράξη βαρβαρότητας.
Όσοι έσβηναν την αγάπη
για να επιβάλλουν
έναν αυθαίρετο κανόνα
ενάντια στους ανθρώπους,
ήταν απλώς
νέοι Φαρισαίοι και Γραμματείς
που έπρεπε ν’ αντιμετωπίσουμε
στρατηγικά και αποτελεσματικά.