50275 - Η μεγαλοσύνη

Ν. Λυγερός

Αναρωτηθήκαμε τι ήθελε να μας δείξει
η κρυφή βιβλιοθήκη
με αυτό το παράδειγμα
και πώς αυτό συνδεόταν
με το Στρατηγικό Brainstorming,
που είχαμε ζήσει στο σαλόνι.
Μελετήσαμε μαζί ξανά από την αρχή την αναφορά.
Εντοπίσαμε τα εμπόδια,
ανιχνεύσαμε τις παγίδες
και τη ζωή που έπρεπε να σωθεί.
Ήταν μια άλλη μορφή
ενός tsumego.
Η ψυχή έπρεπε να σωθεί
από τις εχθρικές πέτρες
που ήθελαν να την λιθοβολήσουν.
Όμως η μεγαλοσύνη
κατάφερε όχι μόνο
να μην πέσει στην παγίδα,
αλλά δημιουργώντας δύο μάτια
με το φως του κόσμου
έσωσε την ψυχή της,
αποστολή που είχε μέσα Του
από την αρχή.
Μόνο μετά ήρθε η συμβουλή.