50277 - Δεν ξεχάσαμε

Ν. Λυγερός

Αν δεν είχε κάνει αυτή την αναφορά
αυτό το Ευαγγέλιο,
κανένας δεν θα ήξερε
το συγκεκριμένο επεισόδιο
που είναι τόσο σημαντικό
για το μέλλον.
Και γι΄αυτό θυμηθήκαμε
ότι πρόκειται
για το Ευαγγέλιο
κατά Ιωάννη
και όχι απλώς το δικό του.
Διότι η αλήθεια είναι η ίδια,
αλλά  πρέπει κάποιος να τη μεταφέρει.
Είδαμε επίσης ότι ένα κείμενο
που είναι ακόμα πιο θεολογικό
μπορούσε να είναι ακόμα πιο ιστορικό,
γιατί δεν είχε μέσα του
στοιχεία της καθημερινότητας
που αποτελούν θόρυβο της πραγματικότητας,
έτσι αναβαθμίζεται
η ιστορικότητά του.