50279 - Το πρόβλημα της μετάφρασης

Ν. Λυγερός

Διαπιστώνουμε με την πάροδο του Χρόνου
ότι η κρυφή βιβλιοθήκη
είχε σπάνια μεταφράσεις,
και αυτές τις είχε όταν έλειπε το γνήσιο.
Γιατί απέφευγε αυτή  τη διαδικασία;
Ποιο ήταν το υπόβαθρο
αυτής της επιλογής;
Το πρόβλημα της μετάφρασης
ήταν θεμελιακό
από την αρχή του γραπτού λόγου
και ειδικά του ιερού.
Διότι πώς να πιστέψεις ένα κείμενο
γραμμένο σε άγνωστη γλώσσα;
Και αυτό φάνηκε
αμέσως ως εμπόδιο
για τη διάδοση της πίστης,
αφού αυτή είναι
εκ φύσης
για όλους.