50280 - Το πρέπον

Ν. Λυγερός

Το πρέπον
το ακολουθείς πιο εύκολα
μετά την παράταση της ζωής,
διότι δέχεσαι τη συμβουλή
από αυτόν που σε έσωσε.
Δεν ακολουθείς μία διαταγή
γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει.
Είναι θέμα χρόνου
να δεις την αλήθεια
και το φως του κόσμου.
Αυτό βλέπαμε
με τον πιο ξεκάθαρο
από τους τρόπους,
όταν μελετούσαμε
τα δεδομένα της.
Η αναφορά στο κείμενο
δεν ήταν μία λεπτομέρεια
αλλά ένας τρόπος σκέψης
που έδινε έμφαση
στην πηγή!
Γι αυτό είχε σημασία το πρόβλημα της μετάφρασης.