50281 - Η απάνθρωπη πράξη

Ν. Λυγερός

Είναι απάνθρωπη πράξη
να προσπαθεί να σε πείσει
ότι κάποιος δεν έχει ανθρώπινα στοιχεία.
Και αυτό δεν αφορούσε μόνο
τους σκλάβους,
που μερικοί τους θεωρούσαν υπάνθρωπους
για να μην προβληματιστούν,
αλλά και τους άλλους.
Έτσι είχαν δημιουργηθεί
βάρβαρες αιρέσεις.
Δεν ήθελαν να αποδεχθούν
τη διαφορά που υπάρχει
μεταξύ του σημείου έναρξης
και του σημείου αναφοράς.
Ενώ η διαφορά ήταν θεμελιακή.
Άλλο η βάση, άλλο ο γεννήτορας.
Και δεν ήταν απαραίτητη
η μορφοκλασματική ανάλυση
για να γίνει κατανοητό.