50282 - Από τις λεπτομέρειες στις ενδείξεις

Ν. Λυγερός

Αν το πρόβλημα της πηγής είναι θεμελιακό
τότε η μετάφραση είναι ένα εμπόδιο
που πρέπει να ξεπεραστεί.
Αλλά με ποιον τρόπο;
Αυτό ήταν το ερώτημα.
Το πρόβλημα εμφανιζόταν όταν ήξερες τις δύο γλώσσες.
Εκεί έβλεπες και τις λανθασμένες επιλογές,
οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες
για τα ιερά κείμενα.
Βέβαια όταν αυτά ήταν ξεχασμένα
σε μία περιοχή του κόσμου
αν συνέχιζε την παράδοση μία άλλη
το πρόβλημα δεν ήταν τόσο κρίσιμο…
Τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο.
Αλλά είχαμε μάθει με τη βιβλιοθήκη
ότι μερικές λεπτομέρειες
που ήταν ενδείξεις
ήταν ικανές να αλλάξουν
τα πάντα
και ειδικά
αυτά που άλλοι
θεωρούσαν δεδομένα
με δογματικό τρόπο.