50283 - Προβληματισμός μεθοδολογίας

Ν. Λυγερός

Όταν αναθεωρείς
μια παραδοσιακή μετάφραση
που έχει αιώνες ζωής
πρέπει να προσέχεις κάθε βήμα σου.
Διότι μπορεί να έχεις εντοπίσει λάθη
και αυτά να πρέπει
να διορθωθούν όντως.
Μπορείς επίσης να αναφερθείς
σε πηγές που είναι παλαιότερες
για να αποφύγεις
το πρόβλημα της παλιάς μετάφρασης.
Και αυτό είναι σωστό.
Ειδικά αν κατέχεις πολύ καλά
την αρχική γλώσσα.
Το πρόβλημα είναι αν τα παλαιότερα χειρόγραφα
δεν καλύπτουν το όλο κείμενο.
Μπορείς βέβαια να ξαναμεταφράσεις
ανάποδα το άλλο κείμενο
αλλά αυτό είναι απαράδεκτο
και αποτελεί φιλολογικό έγκλημα.