50285 - Ο Αδικημένος

Ν. Λυγερός

Ακόμα κι όταν έχεις χιούμορ
μπορούν να σου κόψουν το κεφάλι
επειδή ένας βασιλιάς
θέλησε να κάνει τα δικά του
και κάθησε πάνω στη θρησκεία
με τον πιο βάρβαρο τρόπο.
Αλλά βέβαια ήθελε ταυτόχρονα
και την αποδοχή του διανοούμενου.
Όμως αυτός είχε και άποψη
και θέληση.
Έτσι παρόλο που εγκατέλειψε
τη θέση του γιατί δεν ήθελε
να αποδεχθεί το σχίσμα,
τον φυλάκισαν
και τον αποκεφάλισαν
επειδή θεώρησαν
ότι ήταν προδότης.
Όμως ο Thomas More (1478-1536)
ήταν απλώς θύμα της βαρβαρότητας.
Γι’ αυτό δεν τον ξεχάσαμε.