50289 - Η Ουτοπία

Ν. Λυγερός

Η Ουτοπία του Thomas More
ήταν μέσα στην κρυφή βιβλιοθήκη
όχι μόνο ως φόρος τιμής
για τον αδικημένο,
αλλά λόγω της καινοτομίας
που αποτελούσε
για τη συνέχεια της εξέλιξης.
Έτσι αυτό το βιβλίο του 1516 στα λατινικά
που ήταν ταυτόχρονα
ένα έργο φαντασίας, φιλοσοφίας
και μια κοινωνικο-πολιτική σάτιρα,
είχε γίνει σπόρος
για μια θεαματική ακολουθία.
Ενώ έμοιαζε στην αρχή
με ευρεσιτεχνία
και με έναν διαφορετικό τρόπο περιγραφής
της ζωής ενός μοναστηριού.
Αλλά τελικά δημιούργησε
μια παραδειγματική καινοτομία
που άγγιξε τον François Rabelais
που έπλασε το ανάλογο
των ουράνιων Ιεροσολύμων
που εμφανίζονται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη.