50291 - Οι Γίγαντες εντός του βιβλίου

Ν. Λυγερός

Οι Γίγαντες των βιβλίων του ΧVII αιώνα
είχαν και προηγούμενα…
Ο Micromégas του Voltaire
και ο Gulliver του Swift
που ήρθαν να ενισχύσουν
τα φιλοσοφικά δοκίμια,
είχαν μία ιστορία.
Κανείς από τους συγγραφείς
δεν είχε ξεχάσει
τον Pantagruel (1532)
και τον Gargantua (1534)
του Rabelais.
Έτσι ο XVI αιώνας συνέχιζε το έργο του
και πέρα από τα όρια.
Οι συγγραφείς είχαν δημιουργήσει
τους Γίγαντες ως στρατήγημα
ενάντια στη βαρβαρότητα
των άλλων Φαρισαίων
αυτού του αιώνα,
που ήθελαν να αφοπλίσουν
την ελεύθερη σκέψη.