50298 - Οι ψυχές των αιώνων

Ν. Λυγερός

Μικρή: Πού ήσουν τόσο καιρό;
Γίγαντας: Μέσα στα βιβλία…
Μικρή: Ποια βιβλία;
Γίγαντας: Της κρυφής βιβλιοθήκης…
Μικρή: Εδώ δηλαδή!
Γίγαντας: Ακριβώς…
Μικρή: Και γιατί εμφανίστηκες μόνο τώρα;
Γίγαντας: Γιατί τώρα μπήκατε στον αιώνα μου…
Μικρή: Ποιος είναι ο αιώνας σου;
Γίγαντας: Ο XVI αιώνας…
Μικρή: Γι’ αυτό μιλήσαμε για τους λατινικούς αριθμούς;
Γίγαντας: Αλλιώς δεν θα με καταλάβαινες…
Μικρή: Δυσκολεύτηκα για να πω την αλήθεια…
Γίγαντας: Το είδα αλλά το ξεπεράσαμε μαζί…
Μικρή: Ναι! Θέλω…
Γίγαντας: Τι θέλεις;
Μικρή: Πώς είναι ο αιώνας σου;
Γίγαντας: Σκοτεινός…
Μικρή: Μα εσύ είσαι φωτεινός!
Γίγαντας: Επειδή ξαναγεννήθηκα.
Μικρή: Είσαι της Αναγέννησης…