50303 - Η συμπόνια της Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Ο Ουμανισμός έδωσε επιτέλους σημασία στον άνθρωπο.
Έκανε αιώνες για να το καταφέρει.
Τίποτα δεν ήταν εύκολο.
Χρειάστηκαν αιώνες για να ωριμάσει η ιδέα.
Ξανά η αρχή δόθηκε από το κείμενο.
Οι ρίζες του αναγεννησιακού ουμανισμού
έζησαν μέσα στο έργο του Πετράρχη (1304-1374)
και του Βοκάκιου (1313-1375).
Αποτέλεσαν το σημείο αναφοράς,
ενώ το σημείο έναρξης
ήταν ο Κικέρων (106 π.Χ. – 43 π.Χ.).
Αυτή η ανθρώπινη επανάσταση
δεν άρχισε με τη μελέτη των ανθρώπων,
αλλά των κειμένων.
Δεν ήταν μία ανθρωπολογία
το εργαλείο,
αλλά η φιλολογία.
Η αναζήτηση της αλήθειας
απαιτούσε τη μελέτη
των αρχαίων κειμένων.
Η κλασική παιδεία
δεν θα πέθαινε.