50309 - Ξανά ο άνθρωπος

Ν. Λυγερός

Είχαμε περάσει από τόσους αιώνες
μέσα στη βιβλιοθήκη.
αλλά μόνο τώρα βλέπαμε
πιο ξεκάθαρα
τι ήθελε να σκεφτούμε
και αυτό ήταν ο ρόλος μας 
ως άνθρωποι
και ως ελεύθερα όντα
που ανήκουν
στην ίδια Ανθρωπότητα.
Αυτό αντιληφθήκαμε
και στον αιώνα του Διαφωτισμού.
Διότι το πνεύμα της Εγκυκλοπαίδειας
ήρθε να ενισχύσει
το πνεύμα των βιβλίων.
Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου
δεν ήταν πια μόνος.
Αυτό έλεγε η Εγκυκλοπαίδεια
του Denis Diderot και Jean Le Rond d’Alembert.