50310 - Το πνεύμα της Εγκυκλοπαίδειας

Ν. Λυγερός

Η Εγκυκλοπαίδεια του ΧVIII αιώνα
που άρχισε το 1751 και τελείωσε το 1772,
άλλαξε τον τρόπο σκέψης
όχι μόνο της αναζήτησης της αλήθειας,
αλλά και τη μεθοδολογία.
Δεν έψαχνε πια μόνος ο άνθρωπος.
Μία ολόκληρη ομάδα αναζητούσε 
όχι μόνο για τον εαυτό της,
αλλά για όλους τους ανθρώπους.
Αυτό νιώσαμε μέσα στην κρυφή βιβλιοθήκη.
Με τον ίδιο τρόπο
νιώσαμε πώς είχε λειτουργήσει
και το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννη
που είχε συγγράψει
η Σχολή
για να μην είναι πια συνοπτικό
αλλά πολλαπλό,
με τις αναφορές του
για να γίνει εγκυκλοπαιδικό.