50311 - Το μίσος κατά των βιβλίων

Ν. Λυγερός

Το μίσος κατά των βιβλίων
δεν μπορεί να είναι αποδεκτό
από την Ανθρωπότητα.
Και τα άτομα που μισούσαν τα βιβλία
δεν εξέφραζαν απλώς
μία ελευθερία άποψης,
διότι το μίσος τους
ήταν μια πράξη βαρβαρότητας.
Τα βιβλία θα ήταν τα πρώτα θύματα,
μετά οι βιβλιοθήκες,
στη συνέχεια οι άνθρωποι,
για να καταλήξει
το όλο θέμα
σε έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας.
Στην κρυφή βιβλιοθήκη
ζήσαμε το αίσθημα
της πολιορκητικής.