50313 - Η προστασία της βιβλιοθήκης

Ν. Λυγερός

Η προστασία της βιβλιοθήκης
δεν αφορούσε μόνο μια εποχή
ούτε μόνο μια περιοχή.
Όσοι μάς έλεγαν ότι δεν υπήρχαν
πράξεις βαρβαρότητας που να αφορούν
το δικό τους πλαίσιο,
απλώς έκρυβαν
τα δικά τους εγκλήματα.
Έκρυβαν επίσης την έλλειψη γνώσεων,
που δεν επέτρεπε στην ουσία
να αντισταθεί στην εξουσία.
Το δόγμα αν δεν είχε προβλήματα
δεν ήταν επειδή δεν ήταν κακό,
απλώς όσοι το είχαν υποστεί
δεν είχαν τις γνώσεις για να το δουν.
Ενώ είχαν εκφυλίσει και τον λόγο
για να παρουσιάσουν την ερμηνεία του ως ορθή,
ενώ ήταν και αυτή βάρβαρη.