50314 - Η κρυφή σοφία

Ν. Λυγερός

Η βιβλιοθήκη
δεν ήταν μια απλή βιβλιοθήκη
και γι’ αυτό ήταν κρυφή
για να μην δέχεται τις επιθέσεις
των κοινωνιών της λήθης
που ποτέ
δεν έκαναν πίσω,
αν μπορούσαν
να διαπράξουν
ένα έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας.
Όλα αυτά που μάς μάθαινε
για τόσους διαφορετικούς αιώνες
μάς έκαναν να σκεφτόμαστε
διαφορετικά.
Η έξυπνη παιδεία της,
απελευθέρωσε το μυαλό μας
και βλέπαμε καλύτερα
τα βάρβαρα δόγματα
που είχαν πληγώσει
τους αιώνες της Ανθρωπότητας.