50322 - Στο πεδίο μάχης

Ν. Λυγερός

Ανακαλύπτοντας τα σχήματα της στρατηγικής
που μάς έδειχνε η βιβλιοθήκη,
βλέπαμε πόσο βαθύς ήταν ο φανατισμός
και πόσες ψυχές συνέχιζε να καταπατά χωρίς ενοχές,
μόνο και μόνο για να εδραιώσει την εξουσία του χωρίς ουσία.
Χρησιμοποιούσε τους κανόνες για να βασανίσει τους ανθρώπους
δεν ήθελε την χαρά τους επειδή δεν τους αγαπούσε,
διότι στην ουσία ήθελε μόνο σκλάβους
που δεν μπορούσαν ούτε να εξελιχθούν, ούτε να επαναστατήσουν.
Αυτά τα συστήματα ήταν καθυστερημένα
και απαιτούσαν την καθυστέρηση των ανθρώπων.
Προσπαθούσαν να επιβάλλουν μια θρησκεία βαρβαρότητας,
ενώ αυτή δεν είχε καταλάβει τα επιτεύγματα της Ανθρωπότητας.
Για τον ίδιο λόγο μισούσε οποιαδήποτε προσέγγιση της γνώσης.
Χωρίς κανένα πρόβλημα θα σταύρωνε τον Σωτήρα,
επειδή δεν θα ακολουθούσε τους βάρβαρους κανόνες
που είχαν επινοήσει για να μην αφήσουν τους ανθρώπους να απελευθερωθούν.
Αυτό ήταν το πεδίο μάχης.