50328 - Επανατοποθέτηση

Ν. Λυγερός

Οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις της βιβλιοθήκης
μάς είχαν επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια
που προκαλούσαν τα εργαλεία της βαρβαρότητας,
διότι νιώσαμε ακόμα πιο έντονα το γεγονός
ότι ήμασταν ήδη στο μέλλον.
Μάς είχε προετοιμάσει με όλες αυτές τις αποστολές
σε διάφορες εποχές και σε διαφορετικούς αιώνες.
Είχαμε δει έμπρακτα το βάθος Χρόνου
μέσα στην ιστορία της Ανθρωπότητας
και συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν πια αναβαθμισμένη.
Δεν ήμασταν πια αθώοι μέσα στη βιβλιοθήκη,
μάς είχε οδηγήσει βήμα με βήμα
στην έννοια των Δίκαιων
που έπρεπε να πάρουν θέση
στον αγώνα της Ανθρωπότητας
ενάντια στη βαρβαρότητα
και δεν μπορούσαμε πια
να είμαστε απλώς ουδέτεροι
απέναντι σε ένα έγκλημα.