50334 - Οι Άγιοι πολεμιστές

Ν. Λυγερός

Ακόμα και αυτοί που πίστευαν
δεν μπορούσαν να καταλάβουν εύκολα
την ύπαρξη των Αγίων πολεμιστών,
ενώ αποτελούσαν θεμελιακά στοιχεία
με την έννοια
τόσο της βαθύτητας
όσο και της υπέρβασης,
αφού ήταν έτοιμοι
να θυσιάσουν τα πάντα
για να προστατέψουν τους άλλους
και στις πιο αντίξοες συνθήκες,
έτσι η βιβλιοθήκη
μάς είχε προετοιμάσει
και γι’ αυτή την δυσκολία
που ήταν εμπόδιο
για την κατανόηση των ανθρώπινων σχέσεων,
αλλά το παράδειγμα του ρόλου και της δράσης
του Αγίου Γεωργίου μάς έδειξε
το μονοπάτι.