50335 - Η σοφία του αγώνα

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας της Ανθρωπότητας
μέσα στους αιώνες
είχε αποκτήσει μια σοφία
γιατί είχε δει ότι η πίστη
ήθελε προστασία,
όπως η αγάπη είχε ανάγκη τη χαρά.
Είχε κατανοήσει
ότι μια παθητική στάση
δεν επαρκούσε για να σωθούν οι αθώοι.
Το είχαν αποδείξει
και οι γενοκτονίες και οι πανδημίες.
Η στρατηγική ήταν απαραίτητη
και στις δύο περιπτώσεις.
Γι’ αυτό τον λόγο είχε εμφανιστεί
και η υψηλή στρατηγική,
που ξεπερνούσε όλα τα όρια
για ν’ αγγίξει
τη στρατηγική της Ανθρωπότητας.