50376 - Κάθε όργανο μουσικής

Ν. Λυγερός

Κάθε όργανο μουσικής
έχει τη θέση του
εντός της ορχήστρας
όπως τα βιβλία
εντός της βιβλιοθήκης.
Σκέψου λοιπόν
τι γίνεται με τους ανθρώπους
εντός της Ανθρωπότητας…
Υπάρχει όμως
και το πρόβλημα
των κοινωνιών
της λήθης
που αποτελούν
εμπόδιο.
Γι αυτό οι άνθρωποι
πρέπει να κάνουν
υπερβάσεις
για να αγγίξουν
την Ανθρωπότητα.