50576 - Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής

Ν. Λυγερός

Αναγνώρισε
τη διαφορά
χωρίς
να έχει ανάγκη
από διευκρινίσεις
διότι πίστευε
στον ερχομό του
και περίμενε,
η αλλαγή όμως
δεν έγινε αμέσως
γιατί το α έπρεπε
να γίνει ω
για να ξεκινήσει
το έργο.