50579 - Ο Πρωτόκλητος

Ν. Λυγερός

Ο Πρωτόκλητος
ήταν ήδη
στον κύκλο
του Ιωάννη
του Βαπτιστή
και ήταν παρών
την ώρα
της αναγνώρισης
έτσι έγινε
η αλλαγή
κι όχι τυχαία.
Είναι μάλιστα αυτός
που έφερε
τον αδελφό του
τον Πέτρο
στον Χριστό.