50685 - Μνημείο Γενοκτονίας

Ν. Λυγερός

Μνημείο Γενοκτονίας
θα βάλουμε
και στον Πόντο
γιατί είναι
το πρέπον
η διόρθωση
να γίνει
εκεί όπου έγινε
το έγκλημα
κατά της Ανθρωπότητας,
η Γενοκτονία
των Ελλήνων
του Πόντου.