50709 - Η προσφορά

Ν. Λυγερός

Η προσφορά
πρέπει να είναι
για όλους
σε φάση κρίσης
διότι υπάρχει ανάγκη
άρα είναι
η ανθρωπιά
που έρχεται
να υποστηρίξει
το ηθικό
των ανθρώπων
για να μπορούν
να παλέψουν
και αυτοί
στο μέτωπο
της Ανθρωπότητας.