50730 - Το πολλοπάτι

Ν. Λυγερός

Το πολλοπάτι
είναι ένα
πολλαπλό
μονοπάτι
που είναι
χρήσιμο
όταν θέλεις
να ερμηνεύσεις
στοιχεία
της θερμοδυναμικής
όπως
είναι
δQ
και δW.