50732 - Το νοητικό νευρωνικό δίκτυο

Ν. Λυγερός

Το νοητικό νευρωνικό δίκτυο
είναι αυτό που βλέπεις
όταν ακούς
πώς λειτουργούν
οι υπερδομές
όταν παρουσιάζουν
αυτό που θεωρούν
ουσιαστικό
σε άλλους
που θέλουν
να ζήσουν
και αυτοί
εντός της Ανθρωπότητας.