50734 - Με τα λουλούδια του ουρανού

Ν. Λυγερός

Με τα λουλούδια του ουρανού
δεν έβλεπες
μόνο
την αναφορά
στις ψυχές
αλλά
και τον τρόπο
γραφής
που δείχνει
το νοητικό
νευρωνικό
δίκτυο
να παράγει
μια σύνθεση.