50735 - Τα συστήματα

Ν. Λυγερός

Τα συστήματα
που σβήνουν
τις ψυχές
και μηδενίζουν
τη σκέψη
των ανθρώπων
προσπαθούν
να χειραγωγήσουν
το σώματα
σαν να ήταν μόνο
σώματα
προκαλούν
πληγές
στην Ανθρωπότητα.