50736 - Πέρα από το Corpus

Ν. Λυγερός

Πέρα από το Corpus
που αποτελεί
το υπόβαθρο
πρέπει
να δεις μαζί
τις διασυνδέσεις
του Opus
για να καταλάβεις
πώς λειτουργεί
οργανικά
με υπερδομική
σκέψη
που μιλά
σε όλους
χωρίς εξαίρεση.