50739 - Οι κοινωνικές επιστήμες

Ν. Λυγερός

Οι κοινωνικές επιστήμες
δεν κατάφεραν
να προβλέψουν
την απόρριψη
του Σχεδίου Ανάν
γιατί δεν βλέπαν
κανένα Έθνος
κανένα λαό
αλλά μόνο
πληθυσμό
και μάζα
που ήθελαν
να χειραγωγήσουν
αλλά είχαμε
στρατηγική.